людство

(усі люди землі, людське суспільство), людність, людськість, людське плем'я, рід людський

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • людство — а, с. Всі люди землі, рід людський, людське суспільство. || Люди, які зараз живуть на землі або є сучасниками певної особи чи якоїсь знаменної події. || з означ. Велика кількість людей, об єднаних певними позитивними ознаками …   Український тлумачний словник

  • людство — [л едзтво] ва, м. (на) в і …   Орфоепічний словник української мови

  • людство — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • людство — жыхары, міране …   Старабеларускі лексікон

  • Ясперс, Карл — (1883, Ольденбург 1969) нім. філософ і психіатр, один із засновників філософії екзистенціалізму. Вивчав право в ун тах Гейдельберга і Мюнхена, медицину в ун тах Берліна, Геттингема, Гейдельберга. В1908 1915 рр. працював у психіатричній клініці… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Вжиток за чинною граматикою — А. До першої групи належать лексеми, вжиток яких є згідним із чинною граматикою. Варіянтне написання тут виключаємо, оскільки воно не мотивоване семантичним богословським розрізненням. Рекомендуємо // Замість // Коментар блага (земні) // * дібра… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • соборність — ключове поняття рос. релігійно філософської думки XIX XX ст. С. визначалася Хомяковим і пізніше Бердяєвим як подолання кофлікту між індивідуальністю і колективом у спільному діянні любові, як духовне єднання людей безпосередньо один з одним,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • суспільне життя — реальний, органічно цілісний процес існування, розвитку і взаємодії соціальних суб єктів (осіб, соціальних спільнот, суспільств), що відбувається у конкретно історичних умовах і характеризується певного системою форм діяльності, відносин,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • філософія — (від грецьк. φιλοσοφία любов до мудрості) особливий різновид духовної культури, призначення якого полягає в осмисленні основ природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Наслідком цього осмислення є… …   Філософський енциклопедичний словник

  • ЛЮДИН — муж. людин ряз., ед. число от люди, человек; встарь, гражданин, обыватель, вольный человек (не крестьянин); нынее: простолюдин или человек из черни, мужик. Людина муж. презрительное. Людина не человек. Людцы мн., ·стар. люди, выражение смирения.… …   Толковый словарь Даля

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.